article

Misja

Świat intelektualny – od mediów po uniwersytety – nie nadąża dziś za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej. Opisuje je w dużej mierze za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża jakość rządzenia, które musi rozstrzygać dylematy przy użyciu wiedzy dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków).

Nowa Konfederacja powstała, by temu kryzysowi myśli przeciwdziałać. Na sześć zasadniczych sposobów:

1)      zbieranie dostępnej wiedzy na strategicznie istotne tematy i tworzenie nowej

2)      kształtowanie opinii elit i polskiej kultury strategicznej

3)      pomoc rządzącym różnych opcji politycznych poprzez radę i krytykę

3)      oddziaływanie na główny nurt debaty za pomocą komentatorstwa politycznego

4)      przybliżanie dziennikarzom i politykom ważnych idei rodzących się w niszach eksperckich i akademickich

5)      utrzymywanie realnej niezależności od partii politycznych, wyścigu o klikalność, wielkiego kapitału

6)      formułę thinkzine’u: pierwszego w Polsce i prawdopodobnie na świecie think tanku i magazynu publicystycznego w jednym, umożliwiającą lepszą komunikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz między specjalistami a publicystami i intelektualistami; wszystko po to, aby po pierwsze: zwiększać poziom wiedzy specjalistycznej, po drugie i ważniejsze: budować całościowy obraz rzeczywistości.

Działamy w duchu ordokonserwatywnym: szukania ładu społecznego w błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz kultywacji wartości wiecznych i sprawdzonych w czasie.

Nasze główne wartości to:

– odrzucenie nihilizmu, cynizmu i ekonomizmu na rzecz służby wspólnotom, zwłaszcza polskiej wspólnocie politycznej

– zdrowy indywidualizm, realizujący się we wspólnotach i dla wspólnot, a nie tylko dla siebie

– realizm: twarde stąpanie po ziemi i odrzucenie wszelkich obietnic raju doczesnego, krytycyzm wobec romantyzmu politycznego, idealizmu i konstruktywizmu w podejściu do spraw międzynarodowych

– współczująca merytokracja: dążenie do “arystokracji cnót i zasług” wrażliwej zarazem na los słabych i pokrzywdzonych

– inkluzywny elitaryzm: tworzenie nowych elit w starym stylu, nowoczesnych i służebnych, stale otwartych na nowych ludzi

– ordokonserwatywna ekologia: rozumiana jako szacunek do przyrody i krajobrazu, ale też wyczulenie na zawłaszczanie szczytnych celów ekologicznych do partykularnych celów politycznych i biznesowych.

Jesteśmy konfederacją – związkiem obywateli dążących razem do dobra wspólnego, w sytuacji gdy inne instytucje zawodzą.

Jesteśmy niezależni tak od partii politycznych, jak i od rywalizacji na klikalność. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hojności naszych Darczyńców. Utrzymanie niezależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający realizację powyższych celów zależą od utrzymania i rozwoju finansowania poprzez bezwarunkowe darowizny na cele statutowe. Pieniądze nie są dla nas celem, lecz środkiem do realizacji powyższej misji. Jeśli cenisz Nową Konfederację – wesprzyj ją.

Zarejestruj się i zapisz się do newslettera, aby otrzymać wszystkie treści za darmo